Політика конфіденційності

Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації «Оnline.sci-consulting.com.ua», яка розташована за адресою – https://online.sci-consulting.com.ua/politika-konfidenciynosti , та яку може отримати про Користувача під час використання сайту.


Користувач не повинен впливати і втручатися в роботу даного сайту або отримувати доступ до інформації, опублікованої на даному сайті, не через стандартний інтерфейс.


Користувач повинен використовувати даний сайт виключно відповідно до норм чинного законодавства України. Якщо адміністрація сайту виявить порушення даної Політики конфіденційності, або запідозрить Користувача в цьому, вона може призупинити або повністю закрити йому доступ до сайту.


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. Адміністрація сайту «Оnline.sci-consulting.com.ua» (далі – Адміністрація сайту) – уповноважені представники з управління сайтом, що діють від імені компанії, які здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.
1.1.2. «Персональні дані» – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу.
1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов'язкова для дотримання Адміністратором або іншим уповноваженим представником, що отримав доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
1.1.5. «Користувач сайту «Оnline.sci-consulting.com.ua» – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує сайт «Оnline.sci-consulting.com.ua».
1.1.6. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером, що зберігається на комп'ютері користувача, та який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
1.1.7. «IP-адреса» – унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Використання Користувачем сайту «Оnline.sci-consulting.com.ua» означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Компанії.
2.3. Справжня Політика конфіденційності застосовується лише до сайту «Оnline.sci-consulting.com.ua».
2.4. Адміністрація сайту «Оnline.sci-consulting.com.ua» зобов'язується виключити зловживання особистою інформацією користувачів.


3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту Компанії щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту при реєстрації на сайті Компанії.
3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форми зворотного зв'язку та/або після реєстрації на сайті


4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту «Оnline.sci-consulting.com.ua» може використовувати в цілях:
4.1.1. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сайту.
4.1.2. Установлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту «Оnline.sci-consulting.com.ua», надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.
4.1.3. Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки при виникненні проблем пов'язаних з використанням сайту «Оnline.sci-consulting.com.ua».
4.1.4. Надання Користувачеві з його згоди, спеціальних пропозицій, інформації про послуги, розсилки новин та інших відомостей від імені «Оnline.sci-consulting.com.ua» або від імені партнерів.


5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.1.1. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.
5.2. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату персональних даних.
5.3. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.


6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН
6.1. Користувач зобов'язаний:
6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування сайтом «Оnline.sci-consulting.com.ua».
6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача.
6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.


7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п. п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.
7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.


8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем сайту «Оnline.sci-consulting.com.ua» і Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).
8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. При не досягненні угоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.
8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.


9. ДОДАТКОВІ УМОВИ
9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті «Оnline.sci-consulting.com.ua», якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
9.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти в розділ «FAQ», через форму зворотного зв'язку.
9.4. Всі права на сайт «Оnline.sci-consulting.com.ua» і його зміст належать ФОП Городиський Микола Петрович. Даний сайт в цілому, і окремі його елементи охороняються Законом України «Про авторське право і суміжні права», Міжнародними правовими актами та іншими актами чинного законодавства України.
9.5. Користувачі сайту не мають поширювати, змінювати, передавати, використовувати або використовувати повторно будь-яку інформацію з сайту «Оnline.sci-consulting.com.ua» для будь-якої публічної або комерційної мети без письмового дозволу ФОП Городиський Микола Петрович. Відвідувачі повинні дотримуватися всіх авторських прав на завантажені та/або скопійовані матеріали. Скопійована інформація повинна містити активне гіперпосилання на сайт «Оnline.sci-consulting.com.ua»
9.6. При роботі з сайтом Компанії Користувачу не надаються права на інтелектуальну власність на сайт, його утримання або на використання будь-яких елементів брендингу або логотипів сайту «Оnline.sci-consulting.com.ua»
9.7. Якщо Ви відвідали цей сайт, Ви автоматично погоджуєтеся з цією Політикою конфіденційності. Якщо Ви не згодні з даною Політикою конфіденційності, Ви повинні покинути цей сайт.
9.8. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою: https://online.sci-consulting.com.ua/politika-konfidenciynosti
Технічне оснащення сторінок сайту може включати в себе модулі:
– Соціальної мережі Facebook (facebook.com), управління якої відбувається з штаб-квартири компанії Facebook Inc, Facebook Corporate Office, яка знаходиться за адресою: Headquarters +1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA, телефон: +1 (650) 543-4800;
– Соціального форуму YouTube (youtube.com), управління яким здійснюється з офісу компанії YouTube, LLC, який знаходиться за адресою: 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, телефон: +1 (650) 253-0000.
Якщо відвідувач відкривав одну з веб-сторінок, оснащену таким плагіном, його інтернет-браузер безпосередньо підключить його до серверів Facebook або YouTube. Плагін буде передавати на сервер дані про те, які саме веб-сторінки сайту відвідувач переглядав.
При використанні будь-яких функцій плагіна, ця інформація також буде синхронізована з обліковим записом користувача на Facebook, Google+ або YouTube.
Більш детальну інформацію про збір та використання даних мережами Facebook або YouTube, а також про права та можливості щодо захисту персональних даних в даному контексті можна знайти в розділі про конфіденційність на сайтах Facebook або YouTube.
Щоб уникнути зв'язку мереж Facebook або YouTube з сайтом і подальшого співвіднесення даної інформації з аккаунтом, Користувач повинен вийти з облікового запису мережі перед відвідуванням сайту.

logo.png

Якщо у вас залишилися питання,
звертайтесь до нас:

instagram

ТОВ «ЕС.СІ.АЙ.-КОНСАЛТИНГ»

© Copyright 2023